Fakta

Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning har indgået en samarbejdsaftale om at etablere et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg i Aalborg, som fremstiller grønt metanol af indfanget CO2 fra affaldsforbrænding og grøn strøm.

Anlægget planlægges at stå færdigt i 2028, og det:

  • genanvender årligt 180.000 tons affaldsbaseret CO2
  • producerer årligt 130.000 tons grønt metanol
  • skaber 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt.
  • producerer årligt 130 GWh overskudsvarme, hvilket svarer til 7% af varmeforbruget i Aalborg Kommune eller opvarmningen af 5.000 husstande

 

Om Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) er et fund management selskab, der fokuserer på energiinfrastruktur, inklusive hav- og landvind, solcelleanlæg, biomasse, waste-to-energy, el-transmission og -distribution og andre energiaktiver som Power-to-X. CIP har ca. 250 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Hamborg, New York, Tokyo, Utrecht, Melbourne og London.

 

Om Reno-Nord

Reno-Nord er et nordjysk affaldsselskab, der håndterer, sorterer og bortskaffer affald fra kommuner, virksomheder og private. Reno-Nord arbejder ud fra princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet. Virksomheden har ca. 90 medarbejdere.

 

Om Aalborg Forsyning

Aalborg Forsynings 500 medarbejdere forsyner kunderne med grøn og billig varme, gas, køling og rent vand, ligesom de håndterer regnvand og spildevand. Derudover indgår Aalborg Forsyning i både offentlige og private partnerskaber, hvor innovation, udvikling og test er i fokus, og er desuden partner i Green Hub Denmark med ambitionen om at gøre Aalborg til et grønt testcenter inden for fremtidens grønne løsninger.

 

For further information, please contact:
Julie Drewes, Communication Officer
Phone: +45 60564829 Email: media@cip.dk